Mission


1

At sætte mennesker, værdier, fællesskab, velfærd og demokrati i centrum for bykultur og byudvikling.

2

At udvikle de nordiske byer til holdbare, funktionelle, attraktive, innovative, kulturelle og konkurrencedygtige bysamfund.

3

At udnytte de nordiske netværk af byer og mennesker, eksperimentets kraft og den nordiske samfundsmodel, tillid og værdier i byernes udvikling.

Membership

What you get

At være med i et engageret fællesskab af byer og kolleger, hvor man: - deler kundskab internt og globalt - opnår ny viden og indsigt - indgår i en åben, tillidsfuld dialog og samarbejde

At deltage i en innovativ bevægelse, hvor man - udvikler og fornyer de nordiske byer og bysamfund - udvikler byen som fællesskab, livsform, arbejdsplads, velfærd og bykultur - fremmer dannelsen af nye urbane virksomheder og innovative byrum - udvikler nye ideer, teser og muligheder - iværksætter fælles projekter, eksperimenter og strategier - gennemfører nye projekter og initiativer i egen by

What we expect

At være et aktivt medlem, der bidrager til - fælles kundskab, kundskabsdeling, dialog og samarbejde - lederskab og partnerskab i byudviklingen - samarbejde med andre byer - anvendelse og udvikling af hjemmesiden - opgaver og udfordringer i bynetværket

At bidrage til udvikling af bysamfundet, ved at - understøtte og fremme igangværende banebrydende udvikling og projekter og initiativer - fremme eksisterende dynamiske drivkræfter i byudviklingen, fx de nye byborgere, markedskræfter... - begrænse byplanlægningens til de overordnede nødvendige greb samt urban akupunktur - fremme radikal innovation af bykultur og bysamfund

At udnytte og fremme - igangværende og banebrydende projekter, initiativer og udviklinger i byerne - dynamiske drivkræfter, som civilsamfund, nye borgere, nye fællesskaber, markedskræfter, erhvervsudvikling.. - radikal innovation og paradigmeskifte - byen som en social innovation (en fornyelse af samfundet) - den kulturelle by som det nye urbane velfærdssamfund

Activities


1

Konferencer, seminarer og rejser...

2

Pilotprojekter og analyser...

3

International dialog og samarbejde. Nordic Urban Forum...

4

Hjemmeside, informationer og kundskabsformidling

Contact

Vill du veta mer om Nordic City Network - ta kontakt med sekretariatet. Uppgifter till representanter i nätverkets medlemsstäder hittar du under kontakter.

Christer Larsson

Chairman

Urban Planning Director, Malmö City.

christer.larsson@malmo.se +46 40 34 22 98

Eva Engquist

Member Network Secretary

Seniorkonsult, Arc AB

eva.engquist@mah.se + 46 708 57 79 14

Hannah Wadman

Director

Direktör Nordic City Network

hannah.wadman@malmo.se +46 40 34 23 81

Henrik Poulsen

Analyst and communicator

Utredare och kommunikatör

hauspoul@hotmail.com +45 27 13 20 04

Jerry Lanka

Intern
jerry.lanka@malmo.se

Louise Vogel Kielgast

Member Network Secretary

Project Manager, Gehl Architects

louisek@gehlarchitects.dk +45 40 84 11 97

Per Riisom

Creative advisor

Kreativ rådgivare Nordic City Network

riisomcity@gmail.com +45 26 79 82 92

Tyke Tykesson

Analytiker och rådgivare

Analyst and advisor

tyke.tykesson@malmo.se +46 40 34 23 78

Uffe Steiner Jensen

Political Advisor
uffesteinerjensen@gmail.com +45 40 28 09 70

Recommended links