Organization

Nordic City Network består av 18 medlemsstäder. Kansliet är placerat i Malmö och består av Christer Larsson, Per Riisom och Hannah Wadman. Nedan hittar du kontaktuppgifter till kansliet.

Christer Larsson

Chairman

Urban Planning Director, Malmö City.

christer.larsson@malmo.se +46 40 34 22 98

Per Riisom

Director
riisomcity@gmail.com +45 26 79 82 92

Hannah Wadman

Head of Secretary

Kanslichef Nordic City Network

hannah.wadman@malmo.se +46 40 34 23 81

Henrik Poulsen

Analyst and communicator

Utredare och kommunikatör

hauspoul@hotmail.com +45 27 13 20 04

Uffe Steiner Jensen

Political Advisor
uffesteinerjensen@gmail.com +45 40 28 09 70

Louise Vogel Kielgast

Member Network Secretary

Project Manager, Gehl Architects

louisek@gehlarchitects.dk +45 40 84 11 97

Eva Engquist

Member Network Secretary

Seniorkonsult, Arc AB

eva.engquist@mah.se + 46 708 57 79 14

Jerry Lanka

Intern
jerry.lanka@malmo.se

Cities

Vill du komma i kontakt med någon av Nordic City Networks medlemsstäder? Nedan hittar du kontaktuppgifter till städernas representanter.

Erik Møller

Planlægger, By-og Landskabsforvaltningen
erik.moeller@aalborg.dk +45 99 31 22 16

Peder Baltzer

Stadsarkitekt, By- og Landskabsforvaltningen
peder.baltzer@aalborg.dk +45 99 31 22 00

Michael Troelsen

Chefkonsulent, Teknik og Miljø
mit@aarhus.dk +45 29 20 41 61

Pernilla Lindström

Översiktsplanerare Utvecklingsenheten stadsbyggnadsförvaltningen
pernilla.lindstrom@eskilstuna.se +46 16 710 25 04

Mats Hällnäs

Utvecklingschef Utvecklingsenheten stadsbyggnadsförvaltningen
mats.hallnas@eskilstuna.se +46 16 7101178 /+46 70 6734384

Tabita Nyby

Teamleder, Plan & Udvikling
tabita.nyby@fredericia.dk +45 72 10 76 29

Susanne Lykkegaard Ryding

Konsulent, Strategisk Planlægning
Susanne.ryding@fredericia.dk +45 50 84 66 56

Björn Siesjö

Stadsarkitekt Göteborg
bjorn.siesjo@sbk.goteborg.se +46 (0)31 36 81 821

Anders Svensson

Projektchef Älvstaden Göteborg
anders.svensson@sbk.goteborg.se +46 (0)31 36 81 696

Ragnar Evensen

Teknisk direktør, teknisk sektor
ragnar.evensen@kristiansand.... +47 90 19 80 87

Grete Sjøholt

Planrådgiver
grete.sjoholt@kristiansand.k... +47 98 28 79 02

Grethe Salvesvold

Kommunaldirektør teknisk sektor
gresalv@skedsmo.kommune.no + 47 48 08 88 28

Julia Appelgren

Översiktsplanerare, Plankontoret
Julia.appelgren@linkoping.se +46 13 20 67 22

Peter Tomtlund

Planarkitekt, Plankontoret
Peter.tomtlund@linkoping.se 013-207327

Cecilia Hansson

Översiktsplanechef, Lunds kommun stadsbyggnadskontoret
cecilia.hansson@lund.se +46 46 35 58 05

Marcus Horning

Stadsbyggnadsdirektör, Lunds kommun stadsbyggnadskontoret
marcus.horning@lund.se +46 (0) 46 355 99 26

Philip Tanimura

Översiktsplanerare, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
philip.tanimura@malmo.se +46 40 34 22 70

Asterios Tolikas

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
asterios.tolikas@malmo.se +46 040 342403

Karin Milles Beier

Stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret
karin.milles.beier@norrkoping.se +46 011 15 13 02

Linda Apelgren

Planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
linda.apelgren@norrkoping.se +46 011 15 13 16

Carsten Henriksen

Chef for Bystrategi, Odense Kommune, Borgmesterforvaltningen
che@odense.dk + 45 23 11 82 06

Anna Birgitte Hjerrild

Konsulent, Odense Kommune, Borgmesterforvaltningen
anbhj@odense.dk +45 61 39 35 74

Martin E. Holgaard

Direktør By, Kultur og Miljø
martinho@roskilde.dk +46 31 30 00

Vilfred Hvid

Plan- og Udviklingschef, Roskilde Kommune, Plan og Udvikling
vilfredh@roskilde.dk +45 46 31 35 01

Gunn Jorunn Aasland

Direktør
gunn.jorunn.aasland@stavange... +47 51 91 24 88 / +47 916 74 124

Ole Martin Lund

Kommuneplansjef
ole.martin.lund@stavanger.ko... +47 51 50 81 52 / +47 415 14 286

Kari Elisabeth Paulsen

Byplanlegger
kari-elisabeth.paulsen@trond... +47 41 68 98 32

Amund Aarvelta

Rådgiver, Trondheim kommune, rådmannens stab
amund.aarvelta@trondheim.kom... +47 98 43 91 74

Malin Lagervall

Planeringschef
malin.lagervall@umea.se +46 90 16 14 38

PERNILLA HELMERSSON

SAMHÄLLSPLANERARE
pernilla.helmersson@umea.se +46 90 16 11 95

Göran Carlén

Processledare översiktsplanering, Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun
Goran.carlen@uppsala.se +46 (0)18 - 727 13 10/ +46 (0)702 33 37 59

Susanna Slotte-Kock

Utvecklingsdirektör / Stadsutvecklingen
susanna.slotte-kock@vaasa.fi +358 (0)6 325 40 20/ +358 (0)40 685 11 87

Maria Backman

Utvecklingschef internationella ärenden/ Stadsutvecklingen
maria.backman@vaasa.fi +358 (0)40 554 1900