Organization

Nordic City Network består av 15 medlemsstäder. Ordförande sammankallar nätverkets medlemmar via medlemsträffar, s.k. Medlemsforum. Sekretariatet är placerat i Malmö och verksamheten leds av direktören. I sekretariatet ingår Christer Larsson, Marcus Horning, Thomas Brunk, Per Riisom, Tyke Tykesson och Sofie Holmquist. Nedan hittar du kontaktuppgifter till kansliet och tillkopplade personer.

Christer Larsson

Ordförande (t.o.m. sommar -19)

Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad

christer.larsson@malmo.se +46 (0)40 34 22 98

Marcus Horning

Ordförande (fr.o.m. sommar -19)

Stadsbyggnadsdirektör, Lunds kommun

marcus.horning@lund.se +46 46 35 99 926

Thomas Brunk

Direktör

Strateg, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

thomas.brunk@malmo.se +46 (0)40 34 24 05

Per Riisom

Grundare och kreativ rådgivare

Grundare av NCN och kreativ rådgivare.

riisomcity@gmail.com +45 26 79 82 92

Tyke Tykesson

Projektledare och analytiker

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

tyke.tykesson@malmo.se +46 (0)40 34 23 78

Louise Vogel Kielgast

Projektledare och rådgivare

Project Manager, Gehl Architects

louisek@gehlarchitects.dk +45 40 84 11 97

Sofie Holmquist

Administrativ assistent

Administrativ assistent, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

sofie.holmquist@malmo.se +46 (0)40 34 24 60

Henrik Poulsen

Projektledare
hauspoul@hotmail.com +45 27 13 20 04

Uffe Steiner Jensen

Politisk rådgivare
uffesteinerjensen@gmail.com +45 40 28 09 70

Jerry Lanka

Projektassistent

Praktikant på Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

jerry.lanka@malmo.se

Cities

Vill du komma i kontakt med någon av Nordic City Networks medlemsstäder? Nedan hittar du kontaktuppgifter till städernas representanter.

Erik Møller

Planlægger, By-og Landskabsforvaltningen
erik.moeller@aalborg.dk +45 99 31 22 16

Peder Baltzer

Stadsarkitekt, By- og Landskabsforvaltningen
peder.baltzer@aalborg.dk +45 99 31 22 00

Erik Jespersen

Direktør Teknik & Miljø, Sekretariatet-Staben
erje@esbjergkommune.dk +45 25 70 23 52

Mats Hällnäs

Utvecklingschef Utvecklingsenheten stadsbyggnadsförv.
mats.hallnas@eskilstuna.se +46 16 71 01 178 / +46 70 673 43 84

Pernilla Lindström

Översiktsplanerare Utvecklingsenheten stadsbyggnadsförv.
pernilla.lindstrom@eskilstuna.se +46 16 710 25 04

Tabita Nyby

Teamleder, Plan & Udvikling
tabita.nyby@fredericia.dk +45 72 10 76 29

Susanne Lykkegaard Ryding

Konsulent, Strategisk Planlægning
Susanne.ryding@fredericia.dk +45 50 84 66 56

Thomas Leerberg

Chef i Teknik og Miljø med ansvar for Plan
Thomas.Leerberg@holstebro.dk +45 20 96 64 80

Ole Stilling

Direktør for By- og Ejendomsudvikling, Teknik og Miljø
ols@horsholm.dk +45 20 32 15 22

Christina Rasmussen

Planrådgiver
christina.rasmussen@kristian... +47 40 16 51 76

Marit Eik

Planrådgiver
marit.eik@kristiansand.kommu... +47 46 42 34 16

Grethe Salvesvold

Kommunaldirektør teknisk sektor
gresalv@skedsmo.kommune.no + 47 48 08 88 28

Christina Lagneby

Översiktsplanerare, Plankontoret
christina.lagneby@linkoping.se +46 13 20 63 56

Julia Appelgren

Översiktsplanerare, Plankontoret
Julia.appelgren@linkoping.se +46 13 20 67 22

Cecilia Hansson

Översiktsplanechef, stadsbyggnadskontoret
cecilia.hansson@lund.se +46 46 35 58 05

Marcus Horning

Ordförande (fr.o.m. sommar -19)
marcus.horning@lund.se +46 46 35 99 926

Asterios Tolikas

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret
asterios.tolikas@malmo.se +46 40 34 24 03

Philip Tanimura

Översiktsplanerare, Stadsbyggnadskontoret
philip.tanimura@malmo.se +46 40 34 22 70

Karin Milles Beier

Stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret
karin.milles.beier@norrkoping.se +46 11 15 13 02

Linda Apelgren

Planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
linda.apelgren@norrkoping.se +46 11 15 13 16

Øystein Ask

Arkitekt Byplankontoret
oystein.ask@trondheim.kommune.no +47 92 80 93 69

Turid Helle

Strategisk kommunikasjon, Rådmannens fagstab
turid.helle@trondheim.kommune.no +47 92 48 23 21

Malin Lagervall

Planeringschef
malin.lagervall@umea.se +46 90 16 14 38

PERNILLA HELMERSSON

SAMHÄLLSPLANERARE
pernilla.helmersson@umea.se +46 90 16 11 95

Maria Backman

Utvecklingschef internationella ärenden, Stadsutvecklingen
maria.backman@vaasa.fi +358 40 554 19 00

Susanna Slotte-Kock

Utvecklingsdirektör, Stadsutvecklingen
susanna.slotte-kock@vaasa.fi +358 6 325 40 20 / +358 40 685 11 87