Nordiskt medborgarmöte i Aarhus
Seminar
Location

Nordiskt medborgarmöte i Aarhus

Under tre dagar 30 augusti – 1 september, mitt i Aarhus festvecka, samlas medborgare, politiker och tjänstemän till ett NORDISK FOLKEMØDE i AARHUS OM BYUDVIKLING för att diskutera stadsutveckling, ledarskap, dialog och medskapande.

Under våren har Nordic City Network arbetat med att kartlägga urbana gemenskaper (initiativ, föreningar, upprop) i våra medlemsstäder som på olika sätt påverkar stadsutvecklingen. Samtidigt har medlemsstäderna intervjuat sina högsta politiker (borgmästare och kommunstyrelseordföranden) om hur de ser på städernas framtida utveckling. Kartläggningen och  intervjuerna kommer att sammanställas till två publikationer som fungerar som diskussionsunderlag för konferensen. 

Idéen är att skapa en plattform för medborgare, politiker och tjänstemän där vi kan diskutera hur vi utvecklar våra städer till mer demokratiska, innovativa och attraktiva platser.

Nordic City Network har beviljats stöd från Nordisk Kulturfond för att bjuda in medborgare till medborgarmötet i Aarhus.

PROGRAM

Nordisk Folkemoede FINALFINAL 1

 

 

 Nordisk Folkemoede FINALFINAL 2

 ANMÄLAN

Anmälan sker till Hannah Wadman (Hannah.wadman@malmo.se) senast den 26 juni med följande uppgifter:

  1.       Namn
  2.       Mejladress
  3.       Titel
  4.        Verksamhet
  5.        Ev. matpreferens/ allergi

 

Mer praktiskt information hittar du här. Programmet for Aarhus festvecka 2015 kan hämtas här och Aarhus är också EUropeisk Kulturhuvudstad 2017