Folkmöte i kulturhuvudstaden Aarhus
Conference
Register Location Aarhus

Folkmöte i kulturhuvudstaden Aarhus

Nu öppnar vi anmälan till vårt andra Folkmötet i Aarhus den 16-18 september på tema samskapande!

I september 2015 höll vi vårt första Folkmöte i Aarhus tillsammans med medborgare, politiker och tjänstepersoner. I sommar kommer vi tillbaka Aarhus för att fira det europeiska kulturhuvudstadsåret och genomföra ett uppföljande nordiskt medborgarmöte den 16-18 september.  Den danska kultur- och kyrkoministern Mette Bock och den svenska kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke kommer att delta vid mötet och hålla inlägg på temat ”Stadsutveckling och kultur som redskap för att utveckla den nordiska samhällsmodellen”. Konferensen arrangeras i samarbete med Aarhus kommun, Sager der Samler och Academy of Urbanism och har är ett mycket gediget program med flera parallella spår. Under Folkmötet kommer det politiska forumet att sammanträda för tredje gången.

Här hittar ni det preliminära PROGRAMMET och ett BAKGRUNDSNOTAT som beskriver konferensens kontext. 

 

DELTAGANDE

Till Folkmötet bjuder vi in politiker, medborgare och tjänstepersoner att delta. Folkmötets andra dag kommer att ägnas åt en workshop med "guldzonerna" om samskapande stadsutveckling. I workshopen kommer guldzonerna få lägga fram sina på förhand definierade utmaningar och få möjlighet att arbeta både med den egna och med andra städers utmaningar.

Politikerna är varmt välkomna att delta under hela konferensen. Lördag eftermiddag  (16/9) och söndagen (17/9) är speciellt utformade för politiskt deltagande. Även medborgare är varmt välkomna att delta under hela konferensen. De programpunkter som är specifik utformade för medborgare ligger på lördag eftermiddag (16/9) och hela söndag (17/9) samt måndag eftermiddag (18/9) . Program för de olika grupperna (medborgare, politiker och tjänstepersoner) kommer att tas fram och skickas ut inför konferensen. 

 

YOUNG URBANISTS

I samband med Folkmötet kommer Academy of Urbanism anordna en workshop för sin underorganisation Young urbanists den 15-16 september. I denna workshop kommer även Nordic City Networks medlemmar att kunna delta. Mer information kommer!

HOTELL

Eftersom Aarhus är europeisk kulturhuvudstad och det pågår parallella program med Sager ders Samlers och Academy of Urbanism aktiviteter så kommer det vara stort tryck på hotellplatser. Vi har därför reserverat totalt 150 platser på tre hotell. Dessa rum måste bokas innan den 30 juni. Nedan har ni kontaktuppgifter till respektive hotell och instruktioner för bokning.

 

Scandic Aarhus City

Østergade 10, 8000 Aarhus C

Telefon: +45 8931 8100

E-mail: aarhuscity@scandichotels.com  

Bookingkode: BAAR150917

 

Wakeup Aarhus

M.P. Bruuns Gade 27

8000 Aarhus C
Telefon: +45 4480 0000
E-mail: waa@arp-hansen.dk

 

Comwell

Værkmestergade 2

8000 Aarhus

Telefon: +45 8682 8000

E-mail: booking.aarhus@comwell.dk

 

Här hittar ni bokningsformulär och kontaktuppgifter till de tre hotellen. 

 

ANMÄLAN

Anmälan sker till kanslichef Hannah Wadman (hannah.wadman@malmo.se) senast fredag den 25 augusti med följande uppgifter:

  1. Namn
  2. Titel
  3. Organisation
  4. Mejladress
  5. Matpreferens/allergi

 Vi ber er att anmäla er stads deltagare (politiker, medborgare och tjänstepersoner) samlat. Detta för att underlätta administrationen.  

 

Varmt välkomna!