Conference
Location

Folkmöte i kulturhuvudstaden Aarhus

Delta i vårt andra Folkmötet i Aarhus den 16-18 september på tema samskapande!

I september 2015 höll vi vårt första Folkmöte i Aarhus tillsammans med medborgare, politiker och tjänstepersoner. I höst kommer vi tillbaka Aarhus för att fira det europeiska kulturhuvudstadsåret och genomföra ett uppföljande nordiskt medborgarmöte den 16-18 september.  Den danska kultur- och kyrkoministern Mette Bock och den svenska kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke kommer att delta vid mötet och hålla inlägg på temat ”Stadsutveckling och kultur som redskap för att utveckla den nordiska samhällsmodellen”. Konferensen arrangeras i samarbete med Aarhus kommun, Sager der Samler och Academy of Urbanism och har ett mycket gediget program med flera parallella spår. Under Folkmötet kommer det politiska forumet att sammanträda för tredje gången.

 PROGRAMMET:Program Folkmoete Final 1

Här hittar ni ett BAKGRUNDSNOTAT som beskriver konferensens kontext.

Nedan kan ni läsa mer om våra samarbetspartners program och kulturhuvudstadsåret: 

 

DELTAGANDE

Till Folkmötet bjuder vi in politiker, medborgare och tjänstepersoner att delta. Folkmötets andra dag kommer att ägnas åt en workshop med "guldzonerna" om samskapande stadsutveckling. I workshopen kommer guldzonerna få lägga fram sina på förhand definierade utmaningar och få möjlighet att arbeta både med den egna och med andra städers utmaningar.

Politikerna är varmt välkomna att delta under hela konferensen. Lördag eftermiddag  (16/9) och söndagen (17/9) är speciellt utformade för politiskt deltagande.

Även medborgare är varmt välkomna att delta under hela konferensen. De programpunkter som är specifik utformade för medborgare ligger på lördag eftermiddag (16/9) och hela söndag (17/9) samt måndag eftermiddag (18/9) . 

Det är gratis för medborgare, tjänstepersoner och politiker från våra medlemsstäder att delta i konferensen. 

 

RESEBIDRAG FÖR MEDBORGARE

Nordic City Network har fått medel från Nordisk Kulturfond för att täcka en del av resekostnaderna för de medborgare som deltar i Folkmötet. Medlen kommer fördelas så att varje medlemsstad får 5000 DKK från NCN i resebidrag. Olika städer kommer ha olika kostnader för att ta med sig medborgare och vi räknar med att de som har lägre kostnader tar med sig fler medborgare. Ni får resebidraget utbetalat från NCN genom att fylla i och skicka bifogad blankett + kopia av biljetter för era medborgare till adressen i min signatur eller via mejl. 

 

HOTELL

Eftersom Aarhus är europeisk kulturhuvudstad och det pågår parallella program med Sager ders Samlers och Academy of Urbanism aktiviteter så kommer det vara stort tryck på hotellplatser. Vi har därför reserverat totalt 150 platser på tre hotell. Dessa rum måste bokas innan den 25 augusti. Nedan har ni kontaktuppgifter till respektive hotell och instruktioner för bokning.

 Scandic Aarhus City
Østergade 10, 8000 Aarhus C
Telefon: +45 8931 8100
E-mail: aarhuscity@scandichotels.com  
Bookingkode: BAAR150917

Wakeup Aarhus
M.P. Bruuns Gade 27
8000 Aarhus C
Telefon: +45 4480 0000
E-mail: waa@arp-hansen.dk 

Comwell
Værkmestergade 2
8000 Aarhus
Telefon: +45 8682 8000
E-mail: booking.aarhus@comwell.dk 

Här hittar ni bokningsformulär och kontaktuppgifter till de tre hotellen. 

 

ANMÄLAN

Anmälan sker till kanslichef Hannah Wadman (hannah.wadman@malmo.se) senast fredag den 25 augusti med följande uppgifter:

  1. Namn
  2. Titel
  3. Organisation
  4. Mejladress
  5. Matpreferens/allergi

Vi ber er att anmäla er stads deltagare (politiker, medborgare och tjänstepersoner) samlat. Detta för att underlätta administrationen.  

 

PRESENTATIONER FRÅN KONFERENSEN

 Samskabelse I Byudvikling Johannes Lundsfryd 1Byer Som Ramme For Gode Liv For Alle Guro Voss Gabrielsen 1

Neighbourhood Tales Anna Hjerrild 1 Real Time Planning NCN 2017 Helle Soeholt (1)En Gemensam Vision Foer De Nordiska Staederna Aarhusversion 1Samskabelse Introduktion Forside 2 Ny Politisk Arbejdsform Gentofte Kommune Frank EDen Hyperkomplekse By Lars Qvortrup 1Inbjudan Till Vaerldsutstaellningen Eva Engquist 1 Nordic City Lab Och Master Class Hannah Wadman 1Introduktion City Guide Aarhus Forside Pilotprojekt Guider Malmoe Stadskraft 20170918 1

 

 

Varmt välkomna!