Lab III Lillleström
Seminar
Register Location Lillestrøm

Lab III Lillleström

Välkomna till Lilleström den 19-20 november och lab III på tema: strategisk ledning av stadsutveckling.

I Lilleström kommer vi utforska relationen mellan stat, region och kommun samt mellan politiker, tjänstepersoner och andra aktörer som vi bidra till stadens utveckling.

 

ÖVERSIKT

 • Tid och plats: 19-20 november på Thon Hotel Arena, Lilleström
 • Deltagande: tjänstepersoner och politiker. Gratis för NCN:s medlemsstäder
 • Sista anmälningsdag: onsdag 31 oktober

 

NORDIC CITY LAB

Under NCL 2018-2019 kommer vi att arbeta utmaningsdrivet för att lösa problem, testa nya modeller, starta pilotprojekt och hitta kreativa förhållningssätt som kan hjälpa oss att utveckla framtidens nordiska städer. Resultatet ställer vi ut i en Världsutställning av de nordiska städerna 2020. Följ nätverkets och medlemsstädernas arbete fram mot Världsutställningen via #nordiccitylab på instagram.

 

PRELIMINÄRT PROGRAM

Programmet börjar kl. 09.00 på måndag 19 november och slutar efter lunch ca kl. 13.30 tisdag den 20 november. Programmet på måndagen 19 november slutar ca kl. 17.15 och följs av middag och föreläsning på kvällen. Tisdag förmiddag den 20 november kommer att fokusera på medlemsstädernas lokala arbete med Nordic City Lab.

 Preliminaert Program Lab III Lillestroem 19 20 November 1

 

DELTAGANDE

Öppningsseminariet vänder sig till tjänstepersoner och politiker i NCN:s medlemsstäder. (Det kommer inte vara några aktiviteter som är riktade specifik till politiker). Det är gratis att delta i öppningsseminariet för NCN:s medlemsstäder.

 

HOTELL

konferensen hålls på Thon Hotel Arena (Nesgata 1, 2004 Lillestrøm) där det också är förbokat 40 rum.

 Bkning sker via:

 • Mejl: arena@olavthon.no
 • Telefon: +47 66 93 60 00

Uppge bokningskod 191118SKED. Rummen ska bokas innan den 5 november.

 

ANMÄLAN

Anmälan sker till Hannah Wadman (hannah.wadman@malmo.se) senast onsdag den 31 oktober med följande uppgifter:

 • Namn
 • Titel
 • Organisation
 • Mejladress
 • Allergi/ specialkost
 • Ange om ni deltar båda dagarna eller endast mån/tis

 

 Varmt välkomna!