Lab III Lillleström
Seminar
Location Lillestrøm

Lab III Lillleström

Välkomna till Lilleström den 19-20 november och lab III på tema: strategisk ledning av stadsutveckling.

I Lilleström kommer vi utforska relationen mellan stat, region och kommun samt mellan politiker, tjänstepersoner och andra aktörer som vi bidra till stadens utveckling.

 

ÖVERSIKT

 • Tid och plats: 19-20 november på Thon Hotel Arena, Lilleström
 • Deltagande: tjänstepersoner och politiker. Gratis för NCN:s medlemsstäder
 • Sista anmälningsdag: onsdag 31 oktober

 

NORDIC CITY LAB

Under NCL 2018-2019 kommer vi att arbeta utmaningsdrivet för att lösa problem, testa nya modeller, starta pilotprojekt och hitta kreativa förhållningssätt som kan hjälpa oss att utveckla framtidens nordiska städer. Resultatet ställer vi ut i en Världsutställning av de nordiska städerna 2020. Följ nätverkets och medlemsstädernas arbete fram mot Världsutställningen via #nordiccitylab på instagram.

 

PROGRAM

Programmet börjar kl. 09.00 måndag 19 november och slutar efter lunch ca kl. 13.30 tisdag den 20 november. Programmet kommer innehålla fördjupning i temat strategisk byledelse, stadsvandring på samma tema, utbyte av erfarenheter av det lokala arbete i Nordic City Lab samt konklusioner från projketet Urbana verksamheter. 

 Program Lillestroem 1

 

DELTAGANDE

Labbet vänder sig till tjänstepersoner och politiker i NCN:s medlemsstäder. (Det kommer inte vara några aktiviteter som är riktade specifik till politiker). Det är gratis att delta i öppningsseminariet för NCN:s medlemsstäder.

 

FÖRBEREDELSE

Hemuppgift 1: Kontaktpersonerna fyller i denna schablon för det lokala arbetet. 

Hemuppgift 2: Besvara frågeställningarna:

 • Vad har de största utmaningen varit för att komma igång med det lokala arbetet med Nordic City Lab?
 • Vad är nästa steg för att komma vidare i ert lokala arbete med Nordic City Lab?

 

HOTELL

Labbet hålls på Thon Hotel Arena (Nesgata 1, 2004 Lillestrøm) där det också är förbokat 40 rum.

 Bokning sker via:

 • Mejl: arena@olavthon.no
 • Telefon: +47 66 93 60 00

Uppge bokningskod 191118SKED. Rummen ska bokas innan den 5 november.

 

ANMÄLAN

Anmälan sker till Hannah Wadman (hannah.wadman@malmo.se) senast onsdag den 31 oktober med följande uppgifter:

 • Namn
 • Titel
 • Organisation
 • Mejladress
 • Allergi/ specialkost
 • Ange om ni deltar båda dagarna eller endast mån/tis

 

 Varmt välkomna!