Lab IV Umeå: Sociala innovationer
Seminar
Register Location Umeå

Lab IV Umeå: Sociala innovationer

Vårt fjärde lab håller vi i Umeå den 27-28 mars på tema "Sociala innovationer". Skriv in datumen i kalendern!

Umeå kommun har länge har arbetat med de sociala frågorna i samhällsbygganden och samtidigt profilerat sig inom innovationsområdet. Nu har Umeå ett behov av att stärka de sociala aspekterna och ta dem till ytterligare en ny nivå i planeringen. Samtidigt vill kommunen hitta nya, utmanande sätt att arbetssätt för att utveckla området. Hur kan innovationer främja den sociala hållbarheten och hur kan innovativa processer få ta plats i staden och i det offentliga rummet? I pågående stadsutvecklingsprojekt har såväl social hållbarhet, innovationer och nytänkande fått ta stor plats. Resultatet från de nyskapande stadsutvecklingsprojekten samt ett kommande dialogarbete ligger till grund för guiden till staden och den lokala utställningen under 2020.

 

Mer information om program och praktisk information kommer i slutet av januari.