Lab IV Umeå: Sociala innovationer
Seminar
Location Umeå

Lab IV Umeå: Sociala innovationer

Den 27-28 mars ses vi i Umeå för att diskutera temat "Sociala innovationer". Hur kan innovationer främja den sociala hållbarheten och hur kan innovativa processer få ta plats i staden och i det offentliga rummet? Det är exempel på frågor som vi kommer att undersöka i vårt fjärde lab.

REFLEKTIONER OCH SAMMANFATTNING FRÅN LABBET

Program Lab IV Umeaa Sociala Innovationer 1

 

 

Presentationer:

Umeaa Intro  Umeaa Paa Gaang  WSP

Dragonskolan  NC Stories (1) V Plan 2019

 FredericiaUMU

 

Introduktion tema

Umeå kommun har länge arbetat med sociala frågor i samhällsbyggandsprocessen och samtidigt profilerat sig inom innovationsområdet. Nu har Umeå ett behov av att stärka de sociala aspekterna och ta dem till ytterligare en ny nivå i planeringen. Kommunen vill utmana gamla arbetssätt samt hitta nya, för att utveckla den sociala hållbarheten. Hur kan innovationer främja social hållbarhet och hur kan innovativa processer få ta plats i staden och i det offentliga rummet? I stadens pågående utvecklingsprojekt har såväl social hållbarhet, innovationer och nytänkande fått ta stor plats. Resultatet från de nyskapande stadsutvecklingsprojekten samt ett kommande dialogarbete ligger till grund för guiden till staden och den lokala utställningen under 2020.

 

Program:

Program Lab IV Umeaa Sociala Innovationer 1

 

 

Deltagande

Lab IV vänder sig till tjänstepersoner och politiker i Nordic City Network:s medlemsstäder. Det kommer inte vara några aktiviteter som är riktade specifik till politiker. Det är gratis att delta i labbet för Nordic City Network:s medlemsstäder.