Lab IV Umeå: Sociala innovationer
Seminar
Register Location Umeå

Lab IV Umeå: Sociala innovationer

Den 27-28 mars ses vi i Umeå för att diskutera temat "Sociala innovationer". Hur kan innovationer främja den sociala hållbarheten och hur kan innovativa processer få ta plats i staden och i det offentliga rummet? Det är exempel på frågor som vi kommer att undersöka i vårt fjärde lab.

Nordic City Lab

Lab IV i Umeå är en del av Nordic City Lab (NCL). Under Nordic City Lab 2018-2019 arbetar nätverket utmaningsdrivet för att lösa problem, testa nya modeller, starta pilotprojekt och hitta kreativa förhållningssätt som kan hjälpa oss att utveckla framtidens nordiska städer. Resultatet ställer vi ut i en utställning av de nordiska städerna 2020. Följ nätverkets och medlemsstädernas arbete fram mot utställningen via #nordiccitylab på instagram.

 

Introduktion tema

Umeå kommun har länge arbetat med sociala frågor i samhällsbyggandsprocessen och samtidigt profilerat sig inom innovationsområdet. Nu har Umeå ett behov av att stärka de sociala aspekterna och ta dem till ytterligare en ny nivå i planeringen. Kommunen vill utmana gamla arbetssätt samt hitta nya, för att utveckla den sociala hållbarheten. Hur kan innovationer främja social hållbarhet och hur kan innovativa processer få ta plats i staden och i det offentliga rummet? I stadens pågående utvecklingsprojekt har såväl social hållbarhet, innovationer och nytänkande fått ta stor plats. Resultatet från de nyskapande stadsutvecklingsprojekten samt ett kommande dialogarbete ligger till grund för guiden till staden och den lokala utställningen under 2020.

 

Program:

Program Lab IV Umeaa Sociala Innovationer 1

 

 

PRAKTISKT

 

Deltagande

Lab IV vänder sig till tjänstepersoner och politiker i Nordic City Network:s medlemsstäder. (Det kom-mer inte vara några aktiviteter som är riktade specifik till politiker). Det är gratis att delta i labbet för Nordic City Network:s medlemsstäder.

 

Förberedelse

Dag 2 kommer Umeå hålla en workshop på tema: Hur skapar vi de goda mötesplatserna? Som förberedelse för workshopen vill Umeå att varje kommun tar med sig minst ett gott exempel på mötesplats från sin stad. Förbered för att kort presentera mötesplatsen för en mindre workshop-grupp utifrån frågorna:

  • Vilka funktioner/aktiviteter finns? (Ex föreningar, kultur, coffice/offentlig eller kommersiell service) 
  • Hur kom den till? (Ex medveten planering, slump, utvecklats spontant mm) 

 OBS! Vi är inte ute efter ”Stortorget” eller andra historiska platser, utan en plats som är relevant för planering idag, i exempelvis nya stadsdelar.

 

Hotell

Det är förbokat 40 rum på Comfort Hotel Winn (adress: Skolgatan 62) .

Bokning sker via:

  • Mejl: co.umea@choice.se 
  • Telefon: +46 (0)90-71 11 27

Uppge bokningskod GR008570 samt namn, mejladress, telefonnummer och betalsätt. Rummen ska bokas innan den 6 mars.

 

Anmälan

Anmälan sker till Hannah Wadman (hannah.wadman@malmo.se) senast onsdag den 13 mars med följande uppgifter:

  • Namn
  • Titel
  • Organisation
  • Mejladress
  • Allergi/ specialkost
  • Om ni deltar båda dagarna eller endast onsdag/ torsdag.