Seminar
Location Eskilstuna

Master Class 2016-2017: Urbana verksamheter och framtidens stadsmiljö

Fokus i Master Class 2016-2017 ligger på det framtida urbana näringslivets behov av stadskvaliteter och stadens möjligheter att stötta och utveckla dessa. I klassen kommer vi studera generella trender och fördjupa kunskapen om det urbana näringslivets sammansättning och behov i respektive medlemsstad. Hur blir staden en katalysator och arena för framtidens näringsliv?

URBANA VERKSAMHETER OCH FRAMTIDENS NÄINGSLIV

Med studieresan till London i mitten av september inledde Nordic City Network ett nytt perspektiv på temat ”urbana gemenskaper” där vi tittar närmare på det urbana näringslivets utveckling och behov av fysisk och social organisering. I årets Master Class på tema ”Urbana verksamheter och framtidens stadsmiljö” tar vi med oss inspiration och kunskap från London och fördjupar vi oss i ämnet. Med urbana verksamheter menar vi organisationer, institutioner och företag som väljer att etablera sig i en urban miljö och vars verksamhet påverkas av omgivningen.

 

KLASS 1

Den första klassen hålls i Malmö den 22-23 november och kommer utgå från Linjen som case. Linjen är ett stråk och en samlad konkurrenskraftig företagsmiljö med samarbete, gemenskap och nätverk i Västra hamnen i Malmö. Stråket innefattar över 300 företag, verksamheter och institutioner, 6000 medarbetare och 10 000 studenter i en redan existerande och aktiv gemenskap. Innovationer, transaktioner, möten och utbyten pågår varje dag i detta område. Linjen vill utnyttja den potential som finns här genom att sammanföra, dela, understödja och maximera den redan pågående verksamheten. Läs mer om Linjen här och i Atlas.

 

KLASS 2

Den andra klassen kommer hållas i Eskilstuna 1-2 februari och ta sin utgångspunkt i Kunskapsstråket. Kunskapsstråket sträcker sig genom centrala Eskilstuna från Nyfors till Munktellstaden och kopplar samman utbildning, arbetsplatser och innovativa verksamheter. Eskilstuna utvecklar stråket för att skapa attraktiva, aktiva och trygga kopplingar som möjliggör stadsliv alla tider på dygnet och året. Stadsmiljön ska möjliggöra samarbete och nätverk mellan verksamheter, institutioner och medarbetare.

 

UPPGIFT

Uppgiften i årets Master Class kommer vara att fördjupa kunskapen om sin stads urbana verksamheter och utifrån kartläggningen analysera hur kommunens arbete kan stärka och utveckla det lokala urbana näringslivet.

 

HEMUPPGIFTER

Hemuppgift 1: Kartlägga urbana verksamheter och titta på näringslivets struktur i den egna staden.

Hemuppgift 2: Intervjua några av de kartlagda verksamheterna om deras verksamhets behov.

Hemuppgift 3: Utarbeta en strategi och handlingsplan för stadsplanering som kan främja verksamheternas innovation, tillväxt mm.

 

RESULTAT

Eskilstuna Kommun NCN Masterclass 16 17 Slutversion 1Aalborg Kommune - Strategi For Urbane Virksomheder - Metodekatalog -1

Handlingsplan Urbana Verksamheter I Norrköping 20170601-1

Lästips!

Är ni intresserade av relationen mellan stadsmiljön och näringslivets utveckling kan ni läsa mer i Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse

 

PRESENTATIONER FRÅN FÖRSTA KLASSEN:

 Eskilstuna Pernilla Lindstrom 1FOJAB Jonas Ruthblad Fojab 1Linjen Helena Paulsson AF 1Vastra Dockan Ted Gustavsson 1Urbana Verksamheter Per Riisom 1