Master Class 2017-2018: Uppstart City guides
Workshop
Location Norrköping

Master Class 2017-2018: Uppstart City guides

För att alla städer ska få hjälp att komma igång med guidearbetet inför världsutställningen använder vi årets Master Class till uppstart ”City guide”. Eftersom vi vill att alla våra medlemsstäder ska delta i Master Classen har vi sänkt avgiften – halva priset dvs. 2425 DKK per deltagare. Den första klassen hålls i Malmö 16-17 november och den andra i Norrköping 30-31 januari. Under klasserna kommer vi höra mer tankar och erfarenheter från piloterna och vandra Malmös och Norrköpings guider.

BAKGRUND

Nordic City Network har under flera år arbetat med att utforska den nordiska stadsmodellen. Vi har tittat på de mest banbrytande stadsutvecklingsprojekten i våra medlemsstäder. Vi har studerat civilsamhällets organisering och hur vi som offentliga verksamheter kan bli bättre på att möta upp dessa initiativ. Vi har även undersökt urbana verksamheters förutsättningar och behov samt hur vi genom stadens utformning kan stödja framtidens näringsliv. All denna kunskap tar vi nu med oss när vi börjar arbetet med en världsutställning av de nordiska städerna 2020.

I världsutställningen kommer vi att ställa ut våra städer så som de är. Målgruppen är de egna invånarna och syftet med utställningen är att skapa en bättre förståelse för hur våra städer fungerar. Varför ser våra städer ut som de gör? Vad pågår bakom fasaderna? Vilka historiska händelser har format staden? Vad lever invånarna av? Vilka institutioner har haft betydelse för stadens utveckling? Går det att prata om en ”Malmö-anda” eller Stavanger-kultur? Finns det något som gör Aalborg till just Aalborg? Vad skiljer Vasa från Trondheim mer än det geografiska läget och de fysiska byggnaderna? Har staden ett ”DNA” som gör den unik och vad består i så fall detta av?

Det här är exempel på frågor som vi vill utforska under 2018-2019 i ”Nordic City Lab”. Under Nordic City Lab kommer varje medlemsstad att arbeta med en guide till sig själv. Guiden ska ta sin utgångspunkt i frågorna ovan om vad det är som skapar en stad och försöka förklara vad den egna stadens ”DNA” består av.

Under Folkmötet i Aarhus fick vi ta del av erfarenheter från de tre pilotprojekt på tema guider som genomförts i Norrköping, Malmö och Aarhus i samarbete med Nordic City Network under det senaste året och vi passade också på att tjuvstarta årets Master Class.

 

ÖVERSIKT

 Var: Malmö och Norrköping

När: 16-17 november 2017 i Malmö och 30-31 januari i Norrköping

 

PRAKTISK INFORMATION

DELTAGANDE

Master Classen riktar sig till medarbetare inom kommun som arbetar med exempelvis planering, kultur, kommunikation och näringslivutveckling. Årets Master Class är en kick off inför vårt stora gemensamma projekt Nordic City Lab och en möjlighet att komma igång med guidearbetet. 

 

UPPGIFT

Uppgiften i årets Master Class kommer vara att starta upp arbetet med att göra en guide som beskriver staden inifrån. 

 

HEMUPPGIFTER

Hemuppgift 1 (inför första utbildningstillfället): Bilda en lokal arbetsgrupp som kan arbeta med världsutställningen och guiden. Arbetsgruppen utgår förslagsvis från den lokala guldzonen. Diskutera vilka teman i visionen ni ska arbeta med under Nordic City Lab. Definiera vilka utmaningar er stad har som svarar mot dessa teman. Undersök om några av dessa utmaningar kan lösas genom samskapande. (Bifogat har ni den gemensamma vision för de nordiska städerna som NCN:s Forum för politiska ledare antog vid Folkmötet i Aarhus).

Hemuppgift 2 (inför andra utbildningstillfället): Gör en översikt på vad er stad skulle vilja ställa ut i världsutställningen samt hur ni vill beskriva staden i er city guide. Utgå gärna från redan pågående projekt och processer. Fundera både på form och innehåll för utställningen och guiden.

Slutuppgift: Ta fram en strategi för det lokala arbetet i guldzonen med Nordic City Lab och city guiden. 

 

FÖRSTA KLASSEN

PRESENTATIONER FÖRSTA KLASSEN

 

Byen Malmoe Martin Zerlang 1Malmoes Beraettelse Dalia Mukhtar Landgren 1

Staden Vid Oeresund –Spaenningsfaelt Och Laemningar I Staden Roger Johansson 1Stadskraft Presentation Infoer Masterclass 1

Fraagestaellningar Grupparbete NCN Malmoe Guiden (1)GRUPPARBETE Master Class Malmoe 1

Nordic City Lab Process (1)

 

ANDRA KLASSEN

PRESENTATIONER ANDRA KLASSEN

 

Mats Brusman - Har Norrköping Själ - Nordic City Network 30 Jan 2018-1Thomas Lindquist - Portalen 20180130-1Hanna Domfors - Industrialismens Bidrag -1Samskabelse Ændrer Rollerne ...

Läs mer om hur samskapande ändrar rollerna. Titta på dokumentärserien om Portalen.