Master Class 2015
Workshop
Location

Master Class 2015

Nordic City Networks Master Class 2015-2016 bygger vidare på Aarhus-konferensens resultat och temat ”Urbana gemenskaper”. Master Class är uppdelad på två tillfällen; 3-4 november 2015 I Malmö och 19-20 januari 2016 i Aarhus. Nedan hittar ni materialet från de två utbildningstillfällena.

ÖVERSIKT

Var: Malmö och Aarhus

När: 3-4 november 2015 i Malmö och 19-20 januari 2016 i Aarhus

Kostnad: 4850 DKK/deltagare. Mängdrabatt; gå 4 betala för 3

Sista anmälningsdag: 14 oktober

 

UPPGIFT

Uppgiften i årets Master Class kommer vara att fördjupa kunskapen om sin stads urbana gemenskaper och utifrån detta skapa en handlingsplan för hur samarbetet och samverkan med civilsamhället i den egna staden kan stärkas och utvecklas. Arbetet i Master Class första tillfälle kommer även ge input till den analys Louise Keilgast genomför av de urbana gemenskaperna. Vid det andra tillfället kommer vi besöka Sager der Samler i Aarhus för få en inspirationskurs i deras arbete med delaktighet. Resultatet av arbetet i Master Class kommer presenteras på en av nätverkets konferenser under 2016 där vi följer upp och fördjupar de frågorna som diskuterades i Aarhus om medborgarnätverk, en ny nordisk bypolitik, politiskt forum etc.

 

PROGRAM CLASS 1

TISDAG 3 NOVEMBER

Plats: Gamla Brogatan, Brogatan 12, Malmö

18.00 Middag

19.30 Inspirationsföreläsning: Hur kan en ny arkitekturpolitik stödja delaktighet och demokrati? Christer Larsson, regeringens särskilda utredare av en ny politik för arkitektur och design

20.00 Inspirationsföreläsning: Demokratiprocesser nu och då, Folkets Park som exempel Vian Mirza, Malmö stad

 

ONSDAG 4 NOVEMBER

Plats: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6, Malmö

08.45 Kaffe

09.00 Gemensam diskussion om urbana gemenskaper

09.45 Introduktion programmet

10.00 Fika

10.10 Grupparbete del 1*

11.30 Återkoppling grupparbete

12.00 Lunch

13.00 Presentation: Analysarbete ”Urbana gemenskaper” Louise Kielgast, Gehl Architects

13.45 Grupparbete del 2**

14.30 Fika

14.45 Grupparbete del 3***

15.30 Konklusion

 

*Grupparbete del 1

Uppgift 1: Diskutera urbana gemenskapers betydelse i stadsutvecklingsprocessen.

Uppgift 2: Beskriv det utvalda exemplet på en urban gemenskap från varje kommun.

**Grupparbete del 2

Diskutera Louises analys och det frågor hon ställt.

***Grupparbete 3:

Diskutera hur innehållet i en handlingsplan för samarbete mellan kommun och urbana gemenskaper (civilsamhället) i den egna staden skulle kunna se ut.

 

PROGRAM CLASS 2

Plats: Aarhus, Sager der Samlers lokal på Vestergade 43B

 TISDAG 19 JANUARI

18.00 Inspirationsföreläsning

19.15 Middag

 

ONSDAG 20 JANUARI

08.00 Välkomna och introduktion

08.30 Redovisning handlingsplan (grupper)

10.00 Diskussion handlingsplaner

11.30 Lunch

12.30 Föredrag: Demokratiska byrum

13.00 Diskussion medborgarnätverk

13.50 Fika

14.00 Inspirationsföreläsning

15.00 Slut

 

HEMUPPGIFTER

Hemuppgift 1: Läs igenom den egna stadens exempel på urbana gemenskaper och välj ut ett exempel att diskutera i grupparbetet.

Hemuppgift 2: En handlingsplan utarbetas och genomförs samt presenteras på MC 2 i januari. 

*Handlingsplanen ska beskriva hur man vill organisera och genomföra samarbetet mellan kommunen och urbana gemenskaper samt andra aktiva medborgare, inklusive eventuella svaga grupper. Målet ska vara att stärka medborgarnas delaktighet och demokrati i stadsutvecklingen. Handlingsplanen bör ses som en integrerad del av samarbetet med urbana gemenskaper som vi genomför inom NCN under de kommande två åren, bland annat i form av konferenser Göteborg 2016 och i Aarhus 2017. Handlingsplanen är också ett led i att mobilisera medborgarna i hela Norden att bilda ett nätverk med NCN.

 

PRIS

Master Class kostar 4850 DKK/deltagare. Vi erbjuder en mängdrabatt; gå 4 från samma stad och betala för 3. I avgiften ingår middag dag 1 samt fika och lunch dag 2 tid de två utbildningstillfällena. Deltagarna står själva för resa och övernattning.

 

ANMÄLAN

Anmälan sker till Hannah Wadman (Hannah.Wadman@malmo.se) senast 14 oktober med följande uppgifter:

  1. Namn
  2. Mejladress
  3. Matpreferens
  4. Fakturaadress

 

Varmt välkomna till Malmö i november och Aarhus i januari!