Workshop
Location Malmö

Master Class del 2

Här kan ni ta del av information om Master Class del 2 som kommer hållas i Malmö den 27 augusti.

MASTERCLASS 2

Sted: 26/8 Stadsbyggnadsforum, Nordenskiöldgatan 17. 27/8 Tokyo, Skeppsgatan 19.
Mødeledelse: Henrik Poulsen og Uffe Steiner Jensen.
Overordnet tema: Velfærd, innovation og byudvikling.
Konkret tema: Nyt banebrydende byprojekt i alle byer.

 

PROGRAM

Tirsdag den 26.08:

Sted: Stadsbyggnadsforum, Nordenskiöldgatan 17
18,00. Ankomst, velkomst, foredrag, middag og mingling.
Foredrag: 'Samfunds- og byudvikling frem til og i det 21. århundrede'

 

Onsdag den 27.08:

Sted: Lokal Tokyo, World Trade Centre, Skeppsgatan 19, Västra Hamnen.
08,30. Del 1/ plenum: Præsentation af de 8 nye byprojekter og fælles dialog/kaffe.
10,00. Kritisk refleksion over de 8 byprojekter i forhold til de 10 hypoteser,
ved projektleder Victoria Percovich Gutierrez, Malmø Stad.

10,30. Del 2/gruppearbejde: Diskussion og videreudvikling af de nye byprojekter i lyset af hypoteserne/kaffe i grupperne (se gruppesammensætningen under hjemmearbejde).
12,00. Plenum: kort melding fra gruppearbejdet.
12,30. Lunch og mingling.
13,30. Del 3/gruppearbejde: Udarbejdelse af handlingsplaner for de nye byprojekter. Indledende indlæg fra Anne S. Lislevand, Kristiansand.
15,00. Pause.
15,15. Oplæg om 'Social innovation og byudvikling', ved projektleder og kaospilot Moa Bjørnsson, Malmø Stad.
15,30. Oplæg om 'UngBo', et eksempel på social innovation og byudvikling, ved kanselichef i NCN, Hannah Wadman.
15,45. Plenumdebat om handlingsplaner: rapport fra grupperne og fælles dialog, ved Uffe Steiner Jensen.
16,30. Teser om byudvikling, opsamling og perspektivering, ved Per Riisom.
17,00. Evaluering. Udlevering af masterclass-diplom. Dialog om masterclass
2015. Afslutning V/Christer Larsson, fmd. for NCN.

 

HJEMMEARBEJDE
MC2 bygger som sidst på hjemmearbejde. Denne gang omfatter hjemmearbejdet
forslag til et nyt banebrydende byprojekt i hver af de 8 deltagende byer. Disse nye byprojekter er 'den røde tråd' gennem MC2:
- de 8 nye byprojekter præsenteres i plenum, der redegørelse kort for deres
betydning og forventede virkning i forhold til byens samlede strategi og
udvikling,
- de 8 byprojekter drøftes i et gruppearbejde, de evalueres og videre udvikles
i forhold til de 10 hypoteser,
- der udarbejdes en handlingsplan for realiseringen af de nye byprojekter i
hver by.

Hjemmearbejdet skal forberede masterclassens drøftelser i del 1, 2 og 3:

Del 1.
Alle byer har kortlagt 25 banebrydende byprojekter, som vi diskuterede ved MC1. Hjemmearbejdet til MC2 er som sagt at udvikle et nyt banebrydende byprojekt
eller et andet initiativ, der så at sige bygger ovenpå de 25 byprojekter og den
samlede strategi, der kan siges at ligge bag dem. Det svarer til 'den store pil', som Søren Smidt Jensen nævnte i sit indlæg ved
MC1.

Del 2.
De nye byprojekter drøftes i et gruppearbejde, med henblik på evaluering og
videre udvikling i forhold til 1 eller flere af de 10 hypoteser. Hjemmearbejdet består i at forberede denne diskussion. Det vil sige, atdeltagere fra den enkelte kommune drøfter deres nye byprojekt i forhold hypoteserne forud for masterclassen.

Del 3.

Der udarbejdes en handlingsplan for det nye byprojekter realisering i hver enkelt by. Hvordan kan projektet videreudvikles, organiseres, gennemføres. Hvem skal deltage, hvilke partnere er væsentligt? Hvordan skal projektet finansieres? Hvordan skal det politiske lederskab og partnerskab lægges tilrette? Hvilke vanskeligheder og barrierer findes, som skal overvindes? Og så videre.Hjemmearbejdet består i, at udarbejde en skitse til denne handlingsplan, og de overvejelser der følger med, og som forelægges ved masterclassens gruppearbejde. Hjemmearbejdet består i, at udarbejde en skitse til denne handlingsplan, og de overvejelser der følger med, og som forelægges ved masterclassens
gruppearbejde.


GRUPPEINDDELING
Eskilstuna/Kristiansand
Fredericia/Malmø
Norrkøping/Trondheim
Stavanger/Umeå

HJEMMEARBEJDE EFTER MC2
Vi foreslår, at de 8 nye banebrydende byprojekter præsenteres ved NCNs
internationale bykonference i Malmø den 1.3 okt i år. Vi foreslår derfor, et efterfølgende hjemmearbejde, hvor alle byer udarbejder en pædagogisk planche, der beskriver deres nye byprojekt nærmere, som kan bruges ved konferencen. De samles derefter i en publikation:'8 banebrydende byprojekter, der forandrer
nordiske byer'.