Medlemsforum
Workshop
Location Malmö

Medlemsforum

Den 14 maj träffas medlemsstäderna och deras kontaktpersoner för ett Medlemsforum (tidigare Nätverkssekretariat, NeSe). Här tar vi upp tråden från Umeå, där vi presenterade utvecklingsplaner för NCN och hur nätverket kan tillgodose de teman och frågor som medlemsstäderna ser behov av att samarbete omkring.

Vi träffas den 14 maj (kl. 10-14) för ett Medlemsforum. Vi återkommer med agenda och praktisk information när vi närmar oss. Vi ska ordna så att man kan välja att delta på plats eller digitalt via Skype/videolänk. Vi ska så klart tänka på vår tid, pengar och miljö.

Anmälan av medlemsstäders kontaktpersoner (1-2 st) kan göras redan nu genom att skicka mail till Sofie Holmquist. Meddela om du deltar på plats eller via länk.