Första mötet med nya Advisory Board
Workshop
Location Malmö

Första mötet med nya Advisory Board

Första mötet med NCN:s nyetablerade Advisory Board äger rum under hösten. Syftet med Advisory Board är att bidra med utifrånperspektiv och ge input till tematiska frågor och aktuella tendenser som NCN:s medlemmar behöver förhålla sig till för att nå målet med hållbara städer och samhällen till 2030.

I dagsläget ingår fem medlemmar i Advisory Board, men vi önskar också representanter från Norge, Finland och Island. Har du som medlem en idé vem det kan vara så hör gärna av dig till sekretariatet. 

Tema och fokus för detta möte:

Utifrån våra respektive expertisområde – vilka brännande frågor står våra städer/kommuner inför med utgångpunkt i hållbarhetmål 11?

Spaningen och diskussionen blir underlag och input till NCN om tematiskt fokus för nätverket efter hösten 2020, när projekt Nordic City Stories är klart.

Medlemmarna i NCN har efterfrågat en närmare koppling till de 17 globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Därför utgår vi ifrån mål 11 i denna spaning, men givetvis finns där kopplingar till de övriga målen.