Öppningskonferens Nordic City Lab
Seminar
Location Malmö

Öppningskonferens Nordic City Lab

Den 19-20 mars håller Nordic City Network öppningskonferens för nätverkets nya fas NORDIC CITY LAB (NCL) i Malmö. Öppningskonferensen är en arbetsseminarium där vi ska sätta ramarna för vårt arbete under NCL och temat för konferensen är: ”Framtidsspaning mot 2050” och ”Den nordiska staden – en utställning”.

ÖVERSIKT

  • Tid och plats:  19-20 mars på Moriska Paviljongen i Malmö
  • Deltagande: tjänstepersoner och politiker. Gratis för NCN:s medlemsstäder.
  • Sista anmälningsdag: måndag den 5 mars

 

NORDIC CITY LAB

Under NCL 2018-2019 kommer vi att arbeta utmaningsdrivet för att lösa problem, testa nya modeller, starta pilotprojekt och hitta kreativa förhållningssätt som kan hjälpa oss att utveckla framtidens nordiska städer. Resultatet ställer vi ut i en Världsutställning av de nordiska städerna 2020. Läs mer om Vägen mot Världsutställningen och Planen för arbetet med Nordic City Lab och Världsutställningen.

 

TEMA

På öppningskonferensen kommer vi framtidsspana mot 2050. Vad ser vi för trender och tendenser i världen? Hur kommer dessa påverka de nordiska städernas utveckling? Vad betyder detta för vår profession och bransch? Nordic City Lab är ett sätt att för oss att testa nya metoder och tankar i stadsutveckling som svarar mot framtidens behov. Vi kommer också få inspiration till hur vi ställer ut våra nordiska städer i en världsutställning 2020. Hur skapar man en berättelse om staden? Här tar vi också del av praktiska exempel från våra medlemsstäder.

 

GEMENSAM FRAMTIDSSPANING

Ett av konferensens teman är framtidsspaning mot 2050. Vi kommer få hjälp att framtidsspana av två proffs men vi kommer också att framtidsspana själva. Inför konferensen förbereder alla deltagare 2-3 korta spaningar. Spaningen rör en global eller lokal trend som kommer att påverka de nordiska städernas utveckling.

Genom ett grupparbete kommer vi sedan koka ner alla framspanade trender och tendenser till nätverkets samlade framtidsspaning.

 

PROGRAMMET

 Program Oeppningskonferens Nordic City Lab I Malmoe 19 20 Mars Final 1

 

PRESENTATIONERNA

 

Gupparbete Framtidsspaning Hannah Wadman Och Ulrika Signal (1)Framtidsspaning Erik Rasmussen (1)
Framtidsspaning Victoria Percovich Gutierrez (1)Nordic City Lab Och Vaerldsutstaellning 2020 Per Riisom (1)

 

 Nordic City Lab Genomfoerande Hannahs Wadman (1)Foersoekskultur Maria Backman (1)

 

 
Grupparbete Malmoekrafter Magdalena Alevra Och Philip Tanimura (1) Amiralsstaden _Sophia Bescher Och Modan Akbarnazim -1Hur Staeller Man Ut En Stad Morten Nielsen (1)Resultat Av Master Class Och Erfarenheter Fraan Aarhus Rikke Edberg Offentlig (1)

 

 Goeteborgs Stadstriennal Bjoern Siesjoe (1)Avslutande Reflektion Christers Larsson (1)

 

PRAKTISKT

 

 Deltagande

Öppningskonferensen vänder sig till tjänstepersoner och politiker i NCN:s medlemsstäder. (Det kommer inte vara några aktiviteter som är riktade specifik till politiker. Politikerna har ett eget toppmöte i Malmö den 16-18 april i samband med INTA:s årskongress). Det är gratis att delta i öppningskonferensen för NCN medlemsstäder.

 

 

Hotell

1.  The More Hotell

 

2. Scandic Triangeln

 

 

Anmälan

Anmälan sker till kanslichef Hannah Wadman (hannah.wadman@malmo.se) senast måndag den 5 mars med följande uppgifter:

  1. Namn
  2. Titel
  3. Organisation
  4. Mejladress
  5. Matpreferens/allergi

 

BAKGRUND

NCN har under flera år arbetat med att utforska den nordiska stadsmodellen. Nätverket har tittat på de mest banbrytande stadsutvecklingsprojekten i våra medlemsstäder. VI har studerat civilsamhällets organisering och hur vi som offentliga verksamheter kan bli bättre på att möta upp dessa initiativ. Vi har även undersökt urbana verksamheters förutsättningar och behov samt hur vi genom stadens utformning kan stödja framtidens näringsliv.

Denna kunskap tar vi nu med oss in i vårt projekt Nordic City Lab (NCL) som kommer pågå 2018-2019. I NCL ska vi arbeta utmaningsdrivet för att lösa problem, testa nya modeller, starta pilotprojekt och hitta kreativa förhållningssätt som kan hjälpa oss att utveckla framtidens nordiska städer. Resultatet av NCL kommer vi att ställa ut i en världsutställning av de nordiska städerna 2020.

I världsutställningen kommer vi att ställa ut våra städer så som de är. Målgruppen är de egna invånarna och syftet med utställningen är att skapa en bättre förståelse för hur våra städer fungerar. Varför ser våra städer ut som de gör? Vad pågår bakom fasaderna? Vilka historiska händelser har format staden? Vad lever invånarna av? Vilka institutioner har haft betydelse för stadens utveckling? Går det att prata om en ”Malmö-anda” eller Stavanger-kultur? Finns det något som gör Aalborg till just Aalborg? Vad skiljer Vasa från Trondheim mer än det geografiska läget och de fysiska byggnaderna? Har staden ett ”DNA” som gör den unik och vad består i så fall detta av?