Toppmöte i NCN:s forum för politiska ledare
Seminar
Location Malmö

Toppmöte i NCN:s forum för politiska ledare

I samband med INTA:s (International Urban Development Association) årskongress i Malmö håller NCN:s Forum för politiska ledare toppmöte!

Varmt välkomna att delta i det fjärde toppmötet i Forum för politiska ledare i Malmö den 17 april, med möjlighet att delta i studiebesök på eftermiddagen den 16 april. Toppmötet hålls i anslutning till INTA’s årskongress och är en möjlighet att få del av spännande europeiska och nordiska case, utbyta erfarenheter samt delta i en internationell diskussion om hållbar stadsutveckling.

 

Återkoppling från toppmötet

Politiskt Toppmoete April18 Tt 20180706 1

 Presentationer från Toppmötet

Bjaern BjerkeholtFanny Rehula Nordiska Ministerraadet Och Haallbara Staeder 17 April Hannah Wadman Nordic City Lab GenomfoerandeMargaretha Roenngren UmeaaMorten Buchwald Nordic City NetworkNCN Organisationsskiss

 

DELTAGARE

Medlemmar i Nordic City Network's Forum för politiska ledare (endast politiker).

 

PROGRAMMET

Toppmötet i Malmö hålls i anslutning till International Urban Development Association’s (INTA) årskongress. INTA är ett globalt nätverk bestående av privata och offentliga beslutsfattare och stadsutvecklare som samlas för att dela med sig av kunskap, erfarenhet och verktyg för integrerad stadsutveckling. Toppmötet och INTA:s årskongress kommer ha överlappande program vilket ger oss möjlighet att delta i en internationell diskussion om hållbar stadsutveckling och höra om spännande case från runt om i Europa.

Här hittar du programmet för INTA's World Urban Congress.

Här hittar du programmet för toppmötet.

 

STUDIEBESÖK

I samband med toppmötet finns det möjlighet att delta i studiebesök. Studiebesöken syftar till att lyfta exempel på framgångsrika partnerskap som bidrar till att bygga hållbara städer och samhällen samt stadsutvecklingsprojekt som bidrar till social sammanhållning och integrering.

  • Studiebesök: Tema lokala partnerskap, Malmö (eftermiddagen den 16 april)

Forum för politiska ledare har två timmar för internt toppmöte tisdag 17 april kl. 9-11.30. Under denna del kommer vi tala våra nordiska språk. Övriga delar av programmet av gemensamt med INTA’s kongress och kommer att vara på engelska.

 

BAKGRUND

I Aarhus i september 2017 antog de politiska forumet en gemensam vision för de nordiska städerna. Visionen är nu översätt till nätverkets fyra språk och kommer utgöra ramen för de kommande två årens arbete med Nordic City Lab (NCL). Under NCL 2018-2019 kommer Nordic City Network att arbeta utmaningsdrivet för att lösa problem, testa nya modeller, starta pilotprojekt och hitta kreativa förhållningssätt som kan hjälpa oss att utveckla framtidens nordiska städer. Resultatet kommer att ställas ut i en Världsutställning av de nordiska städerna 2020. Läs mer om Nordic City Lab och Världsutställningen

 

ANMÄLAN

Registrering till toppmötet sker via INTA’s hemsida samt via mejl till kanslichef Hannah Wadman senast tisdag 3 april.

Instruktion för anmälan

 

HOTELL

Vi rekommenderar er att bo på Clarion Hotell Malmö Live.

  • Adress: Dag Hammarskjölds torg 2, 211 18 Malmö
  • Telefon: +46 40 20 75 00
  • Epost: book@clarionlive.se