Nordic City Network

Nordic City Network is a Think Tank of urban and regional planners and others, dedicated to developing Nordic cities as attractive, innovative and democratic Knowledge Cities.

The people behind

Marcus Horning

Ordförande för NCN (fr.o.m. augusti -19)

Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad (fr.o.m. augusti -19).

marcus.horning@lund.se +46 46 35 99 926

Thomas Brunk

Direktör för sekretariatet

Leder arbetet på NCN sekretariatet 30%. Strateg för omvärldsrelationer och samverkansprocesser på Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

thomas.brunk@malmo.se +46 40 34 24 05

Tyke Tykesson

Projektledare på sekretariatet

Projektledare för b.la. Nordic City Stories på 20%. Arkitekt med ansvar för bostadsförsörjningsarbetet på Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad.

tyke.tykesson@malmo.se +46 40 34 23 78

Sofie Holmquist

Administrativ assistent på sekretariatet.

Administrativ assistent, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

sofie.holmquist@malmo.se +46 40 34 24 60