Bysamarbejde

Bysamarbejde

Aalborg

EU-projektet STRAKKS fra 2010-12 handlede om at tænke innovation og erhvervsudvikling sammen med byudvikling hvor netværksskabelse, kundskabsdeling og innovation i byen er afgørende for byens konkurrencekraft, samt hvor grænserne mellem offentlige og private funktioner og dermed samarbejdspartnere bliver mere flydende.

Aalborg medvirker i 2014, sammen med 9 andre kommuner og 3 regioner, Dansk Arkitektur Center og en lang række konsulenter, i et stort og ambitiøst samarbejdsprojekt Danmark 2050 som opstiller scenarier og gennemfører en national debat om en bæredygtig fremtid.

Den Samarbejdende By STRAKKS-1