Nye Havnefronter i Aalborg og Nørresundby

Nye Havnefronter i Aalborg og Nørresundby

Aalborg

På begge sider af fjorden er der sket omfattende fornyelser af havnefronterne.

Aalborgs centrale havnefront, som tidligere var fyldt op med industrifunktioner, er nu omdannet til forskellige byfunktioner og attraktive byrum for alle befolkningsgrupper, og der er skabt gode sammenhænge mellem midtbyen og vandet. Området rummer promenade langs vandet, mange nye byrum og forbindelser, aktivitets- og rekreationshaver, havnebad, Utzoncenter og slotsplads. Musikkens Hus området færdiggøres i 2015, og omdannelsen af Østre Havn øst herfor er også i gang.

Læs mere om omdannelsen af havnefronterne her.