Aarhus

Aarhus er Danmarks næststørste by, og er center for en stor byregion, Den Østjyske Byregion, med 1.2 mio indbyggere (Jylland 2.5 mio). Aarhus er Jyllands knudepunkt på mange områder. Der foregår en omfattende byomdannelse og byudvikling, der styrker byens regionale betydning og Aarhus har i 2017 æren af at være EU Kulturhovedstad. Aarhus er en universitetsby med mange uddannelses- og forskningsinstitutioner og et dynamisk erhvervsliv. Byen og dens nære omgivelser giver mulighed for mangfoldige oplevelser, fra den levende bykerne til de omkringliggende lokalsamfund og den smukke natur med skov og strand. Aarhus er et moderne bysamfund med aktive foreninger og et rigt fritids- og kulturliv, men er samtidig en by hvor historien er til at mærke og få øje på. Det er vores grundlag for at udvikle byen i en tid med nye muligheder for samarbejde på tværs af traditionelle skel – både lokalt og internationalt. I udviklingen af byen skal vi sikre balance og bæredygtighed i bred forstand, så Aarhus forbliver en god by at bo og leve i.

More information

Aarhus Kommunes hjemmeside

Contacts

Michael Troelsen

Chefkonsulent, Teknik og Miljø
mit@aarhus.dk +45 29 20 41 61