Eskilstunas kunskapsstråk

Eskilstunas kunskapsstråk

Eskilstuna

När Mälardalens högskola etablerades i Eskilstuna i slutet av 1990-talet innebar det en av de största förändringarna som staden upplevt i modern tid, med bland annat höjd utbildningsnivå, mer differentierat företagsutbud och regionalisering.

Högskolan har från början legat i industribyggnader nära järnvägen. Nästa steg är att flytta till ett attraktivare läge närmare ån. Här kommer Högskolan att profileras tydligare i stadsbilden och bli en del i ett framtida innovativt stråk. Kunskapssamhället tydliggörs i stadsbilden.