Fristadstorget och aktiviteter för en levande stad

Fristadstorget och aktiviteter för en levande stad

Eskilstuna

Mitt i Eskilstuna ligger Fristadstorget. En omfattande renovering pågår och målet är att torget ska bli en öppen och välkomnande plats.

Nya samverkansformer ska utveckla torgets innehåll. Under planeringsprocessen har både allmänhet och politiker har haft möjlighet att tycka till. Bland önskemålen fanns mer vatten och grönska, fler sittplatser, torghandel och bättre möjligheter för uteserveringar. Mer utrymme för aktiviteter skapas genom att ta bort en byggnad och bussgata vid torget.

Läs mer om projektet här.