Översiktsplanen växlar paradigm

Översiktsplanen växlar paradigm

Eskilstuna

Under 2013 antogs en ny översiktsplan för Eskilstuna kommun. Den har en tydlig inriktning på förtätning och att staden ska koncentreras – ett helt nytt synsätt.

Många översiktsplaner i Sverige andas samma hållbarhet, utmaningen är att nu översätta detta i praktisk handling och inte återigen låta detaljplaneringen domineras av ad-hocliknande tillägg utanför befintlig stadskropp i Eskilstuna stad. Samma utmaning råder för kommunens andra stad Torshälla samt för övriga mindre orter. Den nya översiktsplanen presenteras helt i digital form.

Läs mer om översiktsplanen här.