Starkare strukturella kopplingar

Starkare strukturella kopplingar

Eskilstuna

Eskilstuna har ett flertal miljonprogramsområden från 1970- talet som är socialt, ekonomiskt och etniskt segregerade från dess närområden (Årby, Skiftinge och Lagersberg). Spacesyntaxanalyser har visat att dessa områden har en svag koppling till staden genom ett segregerat vägnät.

Stadsbyggnadsförvaltningen har inlett ett projekt som syftar till att förstärka kopplingarna mellan dessa stadsdelar för ett mer sammanhängande och integrerad vägnät. Det publika rummet ska utgöra grunden för en naturlig rörelse och förflyttning genom miljonprogramsområden för ett mer socialt hållbart samhälle.