Göteborg

En hållbar stad som är öppen för världen Göteborg är Sveriges andra största stad och har en unik placering på västkusten där Göta Älv möter Kattegatt. Staden är kärnan i en region som år 2030 beräknas vara bebodd av 1,7 miljoner invånare. En växande region och kärna innebär att fler och fler människor ska ta del av Göteborg. Detta kräver att vi skapar goda möjligheter för mobilitet samt fler bostäder i många stadsdelar. Vi planerar och bygger ett Göteborg för framtiden, som är hållbart – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Ekologisk hållbarhet innebär att vi värnar om miljön och klimatet. Vi bygger ut kollektivtrafiken så att fler göteborgare kan färdas klimatsmart. Vi satsar på ny hållbar teknik, och gör staden tätare och grönare. Den sociala hållbarheten innebär att alla göteborgare ges förutsättningar att skapa sig ett gott liv. Göteborg är en stad som byggs av mångfald och så vill vi att det ska fortsätta. Därför arbetar vi mycket med frågor som främjar jämlikhet, rättvisa och respekt för olikheter. Den ekonomiska hållbarheten handlar om att skapa ett kreativt företagsklimat där många verksamheter vill etablera och har möjlighet att växa. Vi låter ofta näringslivet och universitetet använda våra gemensamma ytor i staden som testarena. Läs mer om Göteborg: Göteborgs Stad http://www.goteborg.com/ Älvstaden http://alvstaden.goteborg.se/ Göteborg & Co http://corporate.goteborg.com/ Business Region Göteborg http://www.businessregion.se/

More information

Göteborgs stads officiella hemsida

Contacts

Björn Siesjö

Stadsarkitekt Göteborg
bjorn.siesjo@sbk.goteborg.se +46 (0)31 36 81 821

Anders Svensson

Projektchef Älvstaden Göteborg
anders.svensson@sbk.goteborg.se +46 (0)31 36 81 696