Centralenområdet – Göteborgs Nya Entré

Centralenområdet – Göteborgs Nya Entré

Göteborg

De närmaste 20 åren berörs området kring centralstationen i Göteborg av infrastruktursatsningar på närmare 40 miljarder kronor.

En ny pulserande stadsdel kommer växa fram med plats för minst 8 000 nya arbetsplatser och 1 500 bostäder. Nya möjligheter för gröna promenad- och cykelstråk ner till älven och utmed kajkanten uppstår. De nya kvarteren i området främjar ett rikare kulturliv och kan befolkas på både offentliga platser och i spännande nya restauranger, butiker och caféer.

Läs mer om projektet här.