Framtidens Selma med fokus på spännande stadsliv

Framtidens Selma med fokus på spännande stadsliv

Göteborg

Framtidens Selma ska bli en del av en grön, nära och fantastisk storstad där det ska finnas en kombination av spännande stadsliv med hög kvalitet på de gröna ytorna, god offentlig och kommersiell service och ett varierat utbud av bostadstyper, upplåtelseformer, arbetsplatser, besöksmål och mötesplatser.

Här planeras för 800 bostäder och 19 000 kvadratmeter för handel, kontor, bibliotek, kultur och en idrottshall. Det byggs också en ny unik idrottshall kombinerad med studentbostäder. 

Läs mer om projektet här