Gamlestaden – tät blandstad nära både centrum och vatten

Gamlestaden – tät blandstad nära både centrum och vatten

Göteborg

Här skapas en tät, stadsmässig, blandad bebyggelse med bostäder, verksamheter och service. En utvecklad regional och lokal knutpunkt för kollektivtrafik vid Gamlestadstorget blir navet i utvecklingen.

På sikt kommer även slakthusområdet väster om järnvägen att ingå. Arbete pågår med flera detaljplaner, bland annat Gamlestadstorget, Gamlestadens Fabriker och SKF Kulan. Här skapar vi en tät, spännande och dynamisk blandstad kring ett nytt resecentrum för kollektivtrafik, 1 400 nya bostäder, butiker, kontor, hotell samt ett nytt handelscentrum i SKF:s gamla industrilokaler. 

Läs mer om projektet här