Masthuggskajen – en blandning av stadspuls och lokalt liv

Masthuggskajen – en blandning av stadspuls och lokalt liv

Göteborg

Området har ett strategiskt läge i staden som på sikt gör det möjligt att knyta ihop omgivande stadsdelar och skapa ett sammanhängande centrumområde - en framtida del av Centrala Älvstaden.

Området ska förtätas med bostäder, kontor, handel, grönytor och offentliga platser. En traditionell men modern kvartersstad föreslås, med attraktiva, levande och varierade gatumiljöer med spännande offentliga platser. Stadens nya linbana över älven kommer koppla samman de norra och södra älvstränderna.

Läs mer om projektet här.