PH Park

PH Park

Hørsholm

PH Park er beliggende centralt i Hørsholm, transformationen af det tidligere hospitalsområde er Hørsholm Kommunes bud på fremtidens boligområde. PH Park skal være et nyt, attraktivt boligområde i Hørsholm præget af nytænkning, variation og med en unik identitet – med Øresund og natur i forhaven og København lige om hjørnet.

PH Park består af fire tætte boligklynger i et rekreativt landskab med en sø centralt placeret i parken. I hver boligklynge er der både rækkehuse, etagehuse og tårnhuse. Klyngerne og bebyggelserne er placeret i landskabet, så der opstår varierede landskabsrum og mere intime gårdrum mellem boligerne.

Landskabet skal, sammen med bebyggelsernes variation i udformning og materialer være med til at give området sin helt egen og unikke karakter. Landskabet og søen i PH Park etableres af Hørsholm Kommune som en væsentlig attraktion for nye beboere og byen som helhed. Vandet i PH Park er en del af den historiske fortælling og et identitetsskabende element i PH Park med både nytte- og herlighedsværdi.

 Läs mer om PH Park här