Kristiansand

Kristiansand er Sørlandets hovedstad og drivkraft i regionen. Byen har et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv i vekst, og er med sine 86.000 innbyggere Norges femte største by. Byen har en av Europas mest karakteristiske renessanseplaner og ligger som et kvadratisk anlegg mellom elva Otra, sjøen på to sider og fjellet mot nordvest. Kvadraturen er byens identitet og hjerte. Byutviklingen preges av fornyet interesse for bysentrum som arena for opplevelser, boligbygging, handel, service og kultur. Dette gjenspeiles ved høyere utnyttelse, lokalisering av store arbeidsplasser til sentrum, boligfortetting, grøntområder og urbant friluftsliv. Kvadraturens randsone har interessante transformasjonsprosjekter, etter at store bedrifter og institusjoner har flyttet ut. Flytting av deler av Kristiansand havn har frigitt arealer til byutvikling, blant annet til Kilden teater- og konserthus. «Kulturaksen» fra sentrum til Kilden teater- og konserthus er under utvikling. Universitetet i Agder ble etablert i 2007. Rundt 8000 studenter og en befolkning med høy utdanning og kompetanse vil prege byen. Kristiansand samarbeider med universitetet for å gjøre byen til en attraktiv studieby og universitetsby. Byen skal utvikles som landsdelens kultursentrum og en igangsatt byanalyse for aksen fra sentrum til campusområdet vil angi fysiske prinsipper for hvordan byen og universitetet kan bli mer integrert og synlige for hverandre.

More information

Kristiansand kommuns hemsida

Contacts

Christina Rasmussen

Planrådgiver
christina.rasmussen@kristiansand.kommune.no +47 40 16 51 76

Marit Eik

Planrådgiver
marit.eik@kristiansand.kommune.no +47 46 42 34 16