Bjørndalssletta, pilotprosjekt Framtidens bydel

Bjørndalssletta, pilotprosjekt Framtidens bydel

Kristiansand

Kristiansand deltar i det nasjonale programmet «Fremtidens byer» der målet er å redusere klimagassutslippene.

Et viktig tiltak er Framtidens bydel. Den skal være et pilotprosjekt for områdeutvikling hvor alle satsingsområdene innenfor Framtidens byer ivaretas. Det betyr miljøvennlig transport, klimatilpasning, CO2 nøytral energiforsyning og gode systemer for avfallshåndtering med høy grad av gjenvinning.  Det skal også fokuseres på mangfold, velferdsteknologi, kriminalitetsforebygging og innovasjon. Bjørndalen, med utbygger Skanska AS, er etter konkurranse blant utbyggere valgt til «fremtidens bydel» i Kristiansand.

Läs mer om projektet här.