Marviksletta

Marviksletta

Kristiansand

Marviksletta er et tidligere industriområde som skal utvikles til et moderne by- og bomiljø som skal heve kvalitetene og tilbudene til bydelen Lund.

Det skal etableres et konsentrert senterområde med forretninger og private og offentlige tjenestetilbud. Området skal knyttes sammen med tilstøtende skole, barnehage, idretts- og kulturtilbud til et komplett områdesenter for bydelen. Attraktive boliger med tilhørende gode utearealer, sosiale møteplasser og friområder skal sikre en jevnere aktivitet i området og bidra til å forhøye kvaliteten på uteområdene.