Sykkelekspressvei

Sykkelekspressvei

Kristiansand

Kristiansand rangeres blant Norges fremste sykkelbyer.

Fokus har vært både å bygge ut sammenhengende sykkelveinett og gjøre motivasjonskampanjer for sykkel som fremkomstmiddel. Nå planlegges og bygges det  egen Sykkelekspressvei. Dette er ledd i en nasjonal satsing i og rundt de store byene i Norge. Kristiansand et av hovedsatsingsområdene. Det legges opp til å få bygget en 20 kilometer ekspressykkelvei mellom østre og vestre del av byen. Statens vegvesen er ansvarlig for planlegging og gjennomføring som skjer i nært samarbeid med Kristiansand kommune.

Läs mer om projektet här.