Byromsnorm

Byromsnorm

Lillestrøm

Målet er en fysisk fortetting med flere mennesker i bysentrum slik at gateplan byr på en byopplevelse tilpasset bybrukerens behov.

 Å bevege seg gjennom byen må være trygt og enkelt, og samtidig må byen utvikles etter høye visuelle og estetiske standarder. Derfor tilføres gate- og veinettstruktur og bebyggelsesstruktur et nytt strukturerende element, byromsnett. Byromsnormen beskriver den planmessige rolle for hvert element i byromsnettet, samt planmessige og tekniske karakter, standarder og kriterier.

Läs mer om byromsnormen.