Byutvikling og urban strategi

Byutvikling og urban strategi

Lillestrøm

Byutviklingsstrategien er basert på bruk av tilgjengelige utviklingsressurser og synergieffekt, som bygger opp om en moderne by, miljøby, kulturby, kunnskapsby, og et regionalt senter for næring satt inn i en historisk kontekst.

Strategien baseres på samspill mellom de forskjellige stedene i kommunen, med hver sine identiteter.  Hvert sted må finne sine utviklingsgeneratorer som identiteten kan bygges videre på (molekylær utviklingsmodell).

Läs mer om projektet här.