Byutviklingen

Byutviklingen

Lillestrøm

Høy vekst i befolkning og næringsliv omfattende bygging i sentrum av Lillestrøm, medfører store endringer av byen. Omfanget av tjenester, kulturtilbud og utesteder har økt markant og bidratt til en betydelig økning av besøk, byliv og uteliv. Kommunen etterstreber en byutvikling som understøtter mål for næringsutviklingen, samtidig som det skal skapes bykvaliteter som både innbyggere og besøkende til byen ønsker. Det pågående arbeidet med områdereguleringen for Lillestrøm Øst er et eksempel på dette.

Kommunens planer for byen inneholder en helhetlig strategi for utvikling av gaterom, plasser og torg. Planer for utvikling av Stortorvet, er et pilotprosjekt i denne sammenheng. Stortorvet ligger i nær tilknytning til Lillestrøm Øst-utbyggingen og vil gjennomgå en prosess med vekslende midlertidig bruk parallelt med utviklingen av bydelen.  
Kulturkvartalet 1 Kopia
Kulturkvartalet vis á vis jernbanestasjonen, er et område der det pågår en integrert planlegging av byrom og ny bebyggelse i et etablert område med vernede trehus.
Lillestroemøst 1
Også i tett tilknytning til jernbanestasjonen, på nordsiden av denne, er reguleringsplanen for Coops «Byporten» klar for sluttbehandling. Her inngår også hotell sammen med boliger og kontorer, samt et stormarked i første etg. Det planlagte kvartalet gjennomskjæres av smale streder med mange butikkfasader og kort avstand mellom butikk-innganger.
I tilknytning til byens sentrale handletorg pågår prosjektering av Kvartal 8 - en større kvartalsutbygging) med boliger, kontorer og hotell. Her leder arkitektfirmaet Snøhetta arbeidene.
 Lillestroemøst 3
Kommuneplanen forutsetter etablert en korridor for kollektivtransport langs byaksene Lillestrøm-Kjeller og Lillestrøm-Strømmen med fortsettelse over kommunegrensen til Lørenskog og Akershus Universitetssykehus. Langs aksene tenkes at ny urban tetthet og bygningshøyde også skaper passasjergrunnlag for en framtidig bybane. Foreliggende forslag til kommuneplan 2014-2026 åpner for transformasjon og fortetting langs denne korridoren.
 
Läs mer om projektet här och här.