Kunnskapsbyen Lillestrøm

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Lillestrøm

Teknologi- og forskningsmiljøet på Kjeller er unikt ved at så mange ulike fagmiljø er samlet på et lite geografisk område. Miljøet består av nasjonale forskningsinstitutter, et knippe industrielle selskaper som delvis har sin opprinnelse i instituttene, samt høgskole og universitet (lokale avdelinger m ca 3500 studenter).

Teknologimiljøene på Kjeller har i dag mer enn 3000 tilsatte, fordelt på høyteknolgiselskaper og forskningsinstitutter. Flere av instituttene er hovedsakelig oppdragsinstitutter som konkurrerer nasjonalt og internasjonalt. De viktigste virksomhetene er:
•    Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har til formål å drive forskning og utvikling for Forsvarets behov, og skal være Forsvarets politiske og militære ledelses rådgiver i faglige spørsmål innenfor instituttets arbeidsområde.
•    Institutt for Energiteknikk (IFE) er et uavhengig forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi med avdelinger på Kjeller og i Halden.
•    Norsk institutt for luftforskning (NILU) er et uavhengig forskningsinstitutt, med arbeidsområde innen miljøforskning, med vekt på kilder til luftforurensning, atmosfærisk transport, omvandling og avsetning.
•    NORSAR er et uavhengig forskningsinstitutt med spesialfelt innen forskning, tjenester og programvareutvikling relatert til seismologi og anvendt geofysikk.
•    Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Handelsdepartementet.
•    Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Universitetsstudiene på Kjeller har ca. 3900 studenter på bachelor-, master- og ph.d-nivå.
Kjeller Teknologipark rommer ulike industrielle aktørerer som delvis har sitt utspring i forskningsinstituttene: Kongsberg Defence and Aerospace, Scandpower, Dynea, Comlab, Rainpower, Datek Wireless og Scandinavian Clinical Research.
Skedsmo kommune vil gjennom fortsatt byutvikling skape en attraktivitet i Lillestrøm som sikrer at kommunen beholder disse bedriftene, og får lokale næringsmessige ringvirkninger av dette miljøet. Viktig for dette er tilrettelegging for kontorvirksomhet i kvartalene nær Lillestrøm jernbanestasjon.

Läs mer om projektet här.