STRAKKS 2009-2012 – Lillestrøm Øst

STRAKKS 2009-2012 – Lillestrøm Øst

Lillestrøm

STRAKKS er et interreg-prosjekt, gjennomført i samarbeid med Ålborg kommune. Områderegulering Lillestrøm Øst, Illustrasjonsbok 2 Målet for prosjektet var blant annet å legge til rette for en kunnskapsbasert byutvikling. Fokus ligger på områder for ny næringsbebyggelse og at kreative arenaer og et variert boligtilbud skal gjøre området attraktivt.

Tverrfaglig samarbeid har vært viktig i prosjektet. En god kunnskapsbyutvikling krever et tett samspill mellom flere parter. STRAKKS-prosjektet er fulgt opp med områdereguleringsplanen Lillestrøm Øst hvor kommunen i samråd med utbyggere sikrer byen nødvendige kontorarealer og byrom som tilfører byen noe positivt.

Läs mer om projektet:

Mulighetsstudie i STRAKKS-området

Områderegulering Lillestrøm Øst, Illustrasjonsbok 1

 Områderegulering Lillestrøm Øst, Illustrasjonsbok 2