C Linköping

C Linköping

Linköping

2028 ska tågen börja rulla på Ostlänken. Det innebär stora möjligheter och Linköping vill förstås ta vara på dessa möjligheter på bästa sätt.

C Linköping samordnar de stadsutvecklingsinsatser i Linköping som är kopplade till Ostlänkenbygget, som den nya stadsdelen Stångebro och utvecklingen av miljön kring Stångån och bygget av en ny station.

Mer information om projektet hittar du här.