Ebbepark

Ebbepark

Linköping

I västra delen av den utvidgade innerstaden växer ett blandat område fram med verksamheter och bostäder – Ebbepark.

Området för Ebbepark är idag ett äldre industriområde och planerna för områdets utveckling startade 2011. Läget är gynnsamt mellan Linköpings centrum, universitetet och Mjärdevi Science Park. Det är även nära till Vallaskogen som är ett attraktivt rekreationsområde. Läget gör området lämpligt för en stadsdel där man både bor, arbetar och lever ett aktivt stadsliv.

Mer information om projektet hittar du här.