Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Linköping

I Sverige och internationellt är attraktiva stadsmiljöer eftertraktade. Stadskvaliteter är därför ett viktigt konkurrensmedel.

Med utgångspunkt från detta har vi tagit fram en utvecklingsplan för Linköpings innerstad. Här presenteras strategier, principer och inriktningar för att möjliggöra en utveckling som bidrar till en attraktiv, konkurrenskraftig och hållbar stad.

Mer information om projektet hittar du här.