Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad

Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad

Linköping

Det ökade intresset för utveckling i Linköpings stadsdelar skapar ett behov av att studera ytterstaden som helhet.

Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad ska tas fram i form av ett tillägg till Översiktsplan för staden. Ytterstadsplanen ska illustrera principer och förhållningssätt för det fortsatta utvecklingsarbetena i ytterstaden så att nya bostäder kan tillkomma, ytterstadens stadsdelar kan läkas samman och de urbana kvaliteterna öka.

Mer information om projektet hittar du här.