Vallastaden LinköpingsBo2017

Vallastaden LinköpingsBo2017

Linköping

Stadens första bo- och samhällsbyggnadsexpo

Alldeles sydost om Linköpings universitet kommer den nya stadsdelen Vallastaden byggas. Med bostäder, skola och förskola, torg och parker, kontors- och handelsmiljöer, ska Vallastaden bli kopplingen som knyter ihop universitetet med staden. Under sommaren 2012 genomfördes en arkitekttävling för en strukturplan för området. Det vinnande tävlingsförslaget ”Tegar” är ritat av Okidoki arkitekter AB och har stort fokus på social hållbarhet.

Läs mer om projektet här.