Lund C

Lund C

Lund

Lund C är Sveriges tredje största station mätt i antalet resenärer – nästan 40 000 personer använder dagligen stationsområdet.

Om 15 år beräknas den siffran vara fördubblad, vilket kräver en utveckling och modernisering av stationsområdet. Med en kombination av modern arkitektur och historiska miljöer och byggnader kommer framtidens Lund C att utgöra ett spännande första möte med Lund och dess stadskärna och på ett naturligt sätt knyta ihop stadens båda sidor.

Snart kan man läsa mer om projektet här.