Kunskapsstråket – den hållbara staden

Kunskapsstråket – den hållbara staden

Lund

Mellan Lund C och Brunnshög sträcker sig Kunskapsstråket, som har en unik koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag.

Här arbetar och studerar 55000 personer och det är regionens största arbetsplats för kunskapsbaserad verksamhet. Området ska förädlas och förtätas längs tydliga stråk och noder. Utvecklingen sker parallellt med utvecklingen av spårvägen. Hållplatser kommer att finnas längs hela stråket. Målet är att utveckla dessa kunskaps- och innovationsmiljöer till att bli mer integrerade i resten av staden.

Läs mer om projektet här.