Lund NE/Brunnshög

Lund NE/Brunnshög

Lund

Världens främsta forsknings- och innovationsmiljö. Så kan visionen för Brunnshög sammanfattas.

När de jättelika supermikroskopen ESS och MAX IV står färdiga kommer Lund att vara en världsledande stad för materialforskning och genom att skapa en intressant och hållbar stadsmiljö och lockande utflyktsmål kring anläggningarna, stärks områdets attraktivitet. Här ska människor från hela världen leva, bo och arbeta. Då LundNE/Brunnshög utvecklas stärks Lunds starka sidor med kunskapsintensiva verksamheter, hållbar stadsmiljö och internationell befolkning.

Läs mer om projektet här.