Spårvägen

Spårvägen

Lund

Spårvägsanläggningen är den största infrastruktursatsningen i Lunds historia.

Spårväg är ett modernt och kapacitetsstarkt transportmedel som skapar mångsidig urban attraktivitet och ger låg belastning på miljön. Att anlägga spårväg skapar ypperliga förutsättningar för, och är en bärande del i, en hållbar och attraktiv stadsutveckling i hela Lund. Den första etappen ska gå från Lund C till stadsdelen Brunnshög. Spårvägsprojektet drivs av Lunds kommun, Skånetrafiken SPIS – Spårvagnar i Skåne samt projekten Kunskapsstråket och Brunnshög.

Läs mer om projektet här.