Linjen
NCN Project

Linjen

Malmö

Linjen är samlingsnamnet på en verksamhetsutvecklande process längs en tänkt sträcka i Västra Hamnen.

Fokus ligger på samarbete mellan sträckans aktörer och de synergieffekter och idéer som uppstår när man gemensamt använder de fysiska rummen. Det handlar om flytande gränser mellan inne och ute, och mellan offentliga och privata rum (fjärde rummet). Kompetenser och färdigheter ska synliggöras för fler än den egna verksamheten. Drivkraften är det egna engagemanget och processen drivs utan omfattande styrning och administrativ organisation.

 

Läs mer om Linjen: