Mobiliaområdet

Mobiliaområdet

Malmö

Omvandlingen av köpcentrat Mobilia har skapat en grönare, tätare och funktionsblandad stad där det tidigare enbart fanns handelsverksamhet.

Visionen har varit att: ”Utveckla Mobilia-området med omnejd som en helhet och skapa en övergripande hållbar stadsstruktur med tydliga tvärkopplingar som bidrar till en stadsmässig kvartersskala”. Handelsytorna har utökats med verksamheter som bostäder, kultur och friskvård. Kulturhistoriskt intressanta fasaddelar har lyfts fram och utbildningsfunktioner kommer tillkomma. Trafiksituationen har förbättrats eftersom söktrafiken minskat och markparkering ersatts med P-hus.