Rosengårdsstråket

Rosengårdsstråket

Malmö

Rosengårdsstråket är ett projekt med sociala, miljömässiga och ekonomiska förtecken.

Bland annat handlar det om att förbinda Rosengård tydligare med Malmös centrala delar och öka gång- och cykeltrafiken. Butikslokaler kopplade till bostäder har byggts på bostädernas baksidor. Nu vänder sig butikernas framsidor mot stråket. Intill dessa ”Bokaler” har Rosengårds första torg byggts. Röda rosens matta är en aktivitetsplats längs stråket som utarbetats tillsammans med områdets unga tjejer. Stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah är nästa projekt längs stråket.