Malmös guide: Stadskraft
NCN Project

Malmös guide: Stadskraft

Malmö

Inom NCN arbetar medlemsstäderna just nu med att ta fram stadsguider som på ett fritt sätt ska fånga ”stadens DNA”. Malmös guidearbete, Stadskraft, har utgått från följande teman:

Demokrati

Samhällets ökande komplexitet ställer krav på nya arbetssätt och nya konstellationer av
aktörer för att lösa samhällsutmaningarna. Offentliga organisationer behöver hitta en
ny roll som är mer inriktad mot faciliterande och samskapande tillsammans med olika
aktörer. Synen på kreativitet och skapande behöver demokratiseras. Nya berättelser, perspektiv och röster behövs för en hållbar och dynamisk samhällsutveckling.

 

Innovation

En utgångspunkt i Stadskraft är att stadens och samhällets innovativa kraft kan öka
betydligt om fler aktörer ser sig själva som medskapare som kan vara med och forma
stadens utveckling genom olika initiativ och idéer.

 Stadskraft A3 1